Gedragscode en omgangsregels

Gedragscode

Bij Scouting Malden willen we graag een veilige fysieke en sociale omgeving bieden aan jeugdleden, vrijwilligers en ouders. Hiervoor hanteren wij de gedragscode die door Scouting Nederland is opgesteld. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle stafleden van Scouting Malden zijn lid van Scouting Nederland en daarmee is deze gedragscode voor hen van toepassing.

Omgangsregels

Scouting Malden heeft afspraken gemaakt over hoe iedereen met elkaar omgaat. Deze waarborgen een sociale veiligheid in de groep. Deze omgangsregels zijn gebaseerd op de ‘voorbeeld omgangsregels’ in het hiervoor opgestelde document van Scouting Nederland.
Scroll naar boven