Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in diens volgende stappen. De vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen nemen en neemt een onafhankelijke positie in. Daardoor is deze ook benaderbaar als iemand geen gehoor vindt bij bestuur of leidinggevenden of zich daar onveilig voelt. De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk en oprecht persoon die het vertrouwen geniet van de bij de organisatie betrokken personen (jeugdleden, ouders, leidinggevenden, bestuursleden, overige vrijwilligers); is thuis in de cultuur van de Scouting Nederland en heeft zich ontwikkeld tot deskundige op het gebied van ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag. 
De vertrouwenspersoon is een adviseur (geeft gedegen advies vanuit expertise als vertrouwenspersoon dat ertoe bijdraagt dat een hulpzoeker zich gehoord voelt en weet wat hij of zij kan doen), ondersteuner (luisterend oor, procedures na meldingen verlopen soepel doordat zij goed ondersteund worden) en procesbewaker (Vooraf overeengekomen afspraken en processen worden goed nagekomen).
Een vertrouwenspersoon wordt aangesteld door de groepsraad en is lid van de groepsraad. Hij of zij is geen lid van het bestuur. De vertrouwenspersoon werkt aan de eigen zichtbaarheid en toegankelijkheid.
Als lid van Scouting Nederland blijft de vertrouwenspersoon ook op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging. De vertrouwenspersoon informeert, anoniem en evalueert alleen rechtstreeks met de voorzitter van het groepsbestuur.
De vertrouwenspersoon wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Deze periode kan twee keer verlengd worden tot maximaal 9 jaar.

Onze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Scouting Malden is:
  • Marieke Cuppens
Scroll naar boven