Groepsbegeleiding

Wat  houdt  Groepsbegeleiding  in

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken, bijvoorbeeld als het gaat om de bezetting. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. Uiteraard werkt de groepsbegeleider nauw samen met de praktijkbegeleider.
  • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers hoe het gaat.
  • Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers.
  • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
  • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
  • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
  • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep.
  • Samenwerking met de praktijkbegeleider.

Leden  Groepsbegeleiding

Op dit moment zijn we op zoek naar een groepsbegeleider.
Scroll naar boven