Stichtingsbestuur

Wat is het Stichtingsbestuur

Scouting Malden bestaat uit een beheerstichting en een vereniging. 
Het bestuur van de beheerstichting zorgt voor het gebouw, de kampvuurkuil, de inventaris en de materialen die de vereniging kan gebruiken voor haar activiteiten. Het grote onderhoud vindt plaats vanuit een meerjarenplanning. Veel onderhoud voeren we zelf uit. Een enkele keer per jaar vragen we voor onze taken hulp aan leiding, bestuursleden en ouders, bijvoorbeeld op jaarlijkse Klusdag en schoonmaakdag.
Vier keer per jaar komt het bestuur samen om over hun taken te spreken. Elke vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda: het onderhoud, de financiën en de verhuur aan derden.
De inkomsten van de stichting bestaan uit de verhuur van het gebouw aan de vereniging en aan derden.
Om ervoor te zorgen dat de beheerstichting de belangen blijft behartigen van de vereniging bestaat (statutair) de meerderheid van het stichtingsbestuur uit leden van de groepsraad (het bestuursorgaan van de vereniging).

Leden Stichtingsbestuur

Bij Scouting Malden bestaat het stichtingsbestuur uit:
  • Voorzitter: 
  • Secretaris:
  • Penningmeester:
  • Gebouwbeheer:
  • Materiaalbeheer:
  • Lid:
  • Lid:
  • Lid:
Vincent Claessen
Bert Krielen
Bert Lettink (namens vereniging)
Ton van Nistelrooij
Martijn van Hal (namens vereniging)
Frank de Water (namens vereniging)
Daphne Slot (namens vereniging)
Ard van der Borg (namens vereniging)
Scroll naar boven