Geschiedenis

1910

Geboorte Scouting Nederland

Als geboortejaar van Scouting in Nederland wordt 1910 aangehouden. We kunnen daarbij niet echt een persoon aanwijzen die hiervoor het startsein gegeven heeft. Op verschillende plaatsen, voornamelijk in het westen van Nederland, ontstonden zo’n drie jaar nadat Lord Baden Powell, de grondlegger van scouting, zijn eerste kamp gehouden had, ook in Nederland padvinders groepen. Ook hier raakten jongeren in de ban van “Scouting for Boys” het boek van Baden Powell waarop het spel van het verkennen gebaseerd is.

1910

1911

Eerste Nederlandse meisjes Gezellen

Aanvankelijk was dit spel van het verkennen alleen voor jongens weggelegd, maar het kon niet uitblijven dat ook de meisjes hierdoor geïnspireerd werden. In 1911 werd in Den Haag de “Eerste Nederlandsche Meisjes Gezellen Vereeniging” opgericht. Naast de splitsing van jongens- en meisjesgroepen die zich ieder onder een eigen vlag verenigden, was er ook een duidelijk onderscheid tussen groepen van protestantse afkomst en katholieke groepen. De protestantse groepen hanteerden de benaming padvinders en padvindster voor hun leden. De katholieken noemden hun jeugdleden verkenners en gidsen.

1911

1962

Eerste Maldense groep

Tot 1962 was er geen scouting in Malden actief. Waarom tot die tijd toe hier geen scoutinggroep was ontstaan is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met een bloeiende bestaande jongerenbeweging (K.PJ.)? Of daarbinnen ook meisjes actief waren is onduidelijk. Maar dat er onder leiding van Marianne Dado en Ria Romme een gidsengroep opgericht werd doet vermoeden dat er onder meisje in Malden meer behoefte was aan een leuke vrijetijdsbesteding dan onder de jongens. De gidsengroep (meisjes van 10 tot en met 14 jaar) van Malden hield de eerste bijeenkomst op 5 mei 1962 en droeg de naam Geneviève de Gaillard. De groep had een katholiek karakter en was dan ook aangesloten bij de NGB (Nederlandse Gidsen Beweging). Kapelaan Breuer was in die tijd geestelijk adviseur van de groep. In oude kampherinneringen hebben we teruggevonden dat kerkgang op de zondagen tijdens kampen een vast onderdeel was. Over deze periode van scouting in Malden is weinig documentatie te vinden. Het oudste kamplogboek is uit 1964. De gidsengroep is toen in St. Michielsgestel op kamp geweest. Het kampthema was “de Flintstones”.

1962

1962 - 1970

Onderdak

De wekelijkse opkomsten vonden in de beginperiode plaats in een zaal van het “Hof van Holland” een café aan de Rijksweg gelegen. Later werden de opkomsten gehouden in het “Wybertje”. Dit houten gebouw, eerst gelegen aan de Raadhuisstraat en na een verplaatsing aan de Kerkweg, was onder meer voor activiteiten voor de Maldense jeugd op voorspraak van de 1 Maldense R.K.-parochie gebouwd door leden van de Hout- en Bouwbond. Toen dit gebouw afgebroken werd, bood het Honk (gedeelte van het oude klooster van de zusters Franciscanesssen) onderdak aan de Geneviève de Gaillard.

1962 - 1970

1973

Scouting Nederland

Eind jaren 60, begin 70-er jaren werd de wens om de vier scoutingorganisaties onder een noemer samen te brengen sterker. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Scouting Nederland op 6 januari 1973 en zo maakte Geneviève de Gaillard de overgang van NGB naar Scouting Nederland.

1973

1979

Oprichting Regio ZON

Vanaf 1 november 1979 maakte de groep ook deel uit van het scoutingdistrict “Rijk van Nijmegen” dat na de fusie van 3 districten de naam Regio ZON (Zuid-Oost Nederland) ging dragen.

1979

Graag bedanken wij Jaqueline van Rens voor het uiteen zetten van bovenstaande informatie.

Scroll naar boven