Groepsbestuur

Wat is het groepsbestuur

Scouting Malden is een vereniging met als doel om kinderen een fantastische tijd te geven binnen het spel van Scouting. Een bestuur is onmisbaar om een vereniging te laten functioneren. De eindverantwoordelijkheid ligt dan ook bij het bestuur, maar we laten onze stafleden en andere vrijwilligers zoveel als mogelijk vrij in het opzetten en organiseren van hun fantastische opkomsten elke zaterdag. Wij zien het bestuur dan ook meer als onderdeel en medeverantwoordelijke voor het beleid van de vereniging. 
Binnen elke speltak is een teamleider aanwezig, die samen met het bestuur een aantal keer per jaar bij elkaar komen om het beleid samen uit te stippelen. 
Belangrijke besluiten worden vastgelegd tijdens de groepsraad. De groepsraad bestaat uit het bestuur, de spelleiding van alle speltakken, plusscouts en oudervertegenwoordigers. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsbepalende en niet-speltechnische zaken, zoals onder andere de ledenadministratie en het secretariaat, de financiën, training van stafleden, het huishoudelijk reglement en de korte en lange termijnvisie van de vereniging.

Leden groepsbestuur

Bij Scouting Malden bestaat het groepsbestuur uit:
  • Voorzitter: 
  • Secretaris:
  • Penningmeester:
  • Lid:
Frank de Water
Marleen Kedde
Bert Lettink
Petran Meertens
Scroll naar boven