Geschiedenis

1985

Jongensgroep in Malden

Pas in het begin van de jaren 80 werd het plan opgevat om ook scouting voor jongens in Malden op te zetten. Onder andere Steven van den Dries en Clemens Linderhof hebben zich hiervoor ingezet. Op 1 november 1985 werd het startsein gegeven voor Scouting Malden.

1985

1986

Fusering van 2 groepen

Een korte periode hebben Geneviève de Gaillard en Scouting Malden naast elkaar bestaan. In het eerste nummer van “De Grote Loef’, het groepsblad dat beide groepen in december 1986 uitbrachten, wordt vermeld dat de beide groepen samen een stichting hebben opgericht die de financiele en materiele zaken van de groep behartigt. Na deze financiële fusie volgde er ook een fusie van de speltakken en ging de gemengde groep verder onder de naam Scouting Malden. Stond Scouting Nederland een groepsstructuur voor ogen waarbij de jongens en meisjes daadwerkelijk samen in een speltak zouden zitten onder de naam scouts, binnen Scouting Malden bleven de gidsen en verkenners als twee gelijke spel takken naast elkaar voortbestaan. Ook de welpen en kabouters bleven twee eigen speltakken en werden niet samengevoegd tot Esta’s. Deze situatie is tot op heden zo. Wat wel veranderde was dat Scouting Malden de katholieke signatuur losliet. Evenals Scouting Nederland heeft Scouting Malden zich niet aan een geloofsovertuiging verbonden, maar wil open staan, respect tonen en ruimte bieden voor ieders persoonlijke overtuiging.

1986

1992

Nieuw clubgebouw

Toen de fusie tussen de beide groepen eenmaal een feit was, kwam ook de wens van een eigen clubgebouw naar voren. Tot die tijd zaten de meisjes in het Honk en de jongens in de Veldschuur, maar geen van beide lokaties was echt ideaal. In het eerste nummer van “De grote Loef’ staat al een artikeltje van Clemens Linderhof waarin hij die wens om een eigen clubgebouw voor Scouting Malden te mogen bouwen tot uitdrukking brengt. Een groot aantal ordners in het kantoortje van de blokhut van Scouting laat zien dat het een gigantische klus geweest moet zijn om de blokhut te kunnen realiseren. Allereerst was het vinden van een goede lokatie een punt van aandacht. Uiteindelijk werd besloten dat het clubgebouw aan de Bosweg gebouwd zou gaan worden. Als architect werd de heer Ab de Groot in de arm genomen, subsidies werden aangevraagd en door de leden van Scouting Malden werd flink de handen uit de mouwen gestoken om fl. 220.000 bij elkaar te krijgen.Uiteindelijk was het dan zover en kon met de bouw begonnen worden als project van “Jongeren bouwen voor jongeren”. Dat betekende niet dat er een kant en klare blokhut afgeleverd zou gaan worden. Leden, ouders en vrijwilligers die Scouting Malden een warm hart toedroegen, hebben er nog heel wat uurtjes werk ingestoken voordat op 25 april 1992 blokhut “de Wervelwind” in gebruik kon worden genomen.De naam “Wervelwind” heeft de blokhut te danken aan de rondwervelende bladeren die tijdens de bouwfase in de blokhut vrij spel hadden.

1992

1989 - 1993

Groeien

In de tussentijd was ook het ledenaantal aanzienlijk gegroeid. Waren er in 1985 nog maar 54 leden, in 1992 had zich dat al verdubbeld. Ook was de groep uitgebreid met de bevers, de speltak voor jongens en meisjes van 5 tot en met 6 jaar. De exacte datum hiervoor is niet teruggevonden, maar in “De Grote Loef” van maart 1989 wordt deze speltak uitgebreid voorgesteld. Bevers worden welpen en kabouters; welpen en kabouters worden verkenners en gidsen, verkenners en gidsen worden wanneer zij de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben rowans en sherpa’s. Dit laatste gebeurde in het najaar van 1992. De nieuwe speltak werd op 19 april 1993 bij Scouting Nederland ingeschreven onder de naam RSA 648 (d.w.z. dat de Maldense Rowan en Sherpa Afdeling als 648e RSA groep bij Scouting Nederland ingeschreven staat).

1989 - 1993

2005

Pivo’s

Van recentere datum is de jongerenspeltak, Pivo’ s, waarin jongeren tussen de 18e en 23e jaar het scoutingspel kunnen beleven en sinds 2005 de Plusscouts (leden van 23+). Op dit moment staan er 102 leden bij Scouting Malden ingeschreven. Iedere vrijdagavond en zaterdag staan een twintigtal stafleden klaar om een gezellig samenzijn met de Bevers, Kabouters, Welpen, Gidsen, Verkenners of RSA -ers te organiseren. 

2005

Graag bedanken wij Jaqueline van Rens voor het uiteen zetten van bovenstaande informatie.

Scroll naar top