Fusering van 2 groepen

Een korte periode hebben Geneviève de Gaillard en Scouting Malden naast elkaar bestaan. In het eerste nummer van “De Grote Loef’, het groepsblad dat beide groepen in december 1986 uitbrachten, wordt vermeld dat de beide groepen samen een stichting hebben opgericht die de financiele en materiele zaken van de groep behartigt. Na deze financiële fusie volgde er ook een fusie van de speltakken en ging de gemengde groep verder onder de naam Scouting Malden. Stond Scouting Nederland een groepsstructuur voor ogen waarbij de jongens en meisjes daadwerkelijk samen in een speltak zouden zitten onder de naam scouts, binnen Scouting Malden bleven de gidsen en verkenners als twee gelijke spel takken naast elkaar voortbestaan. Ook de welpen en kabouters bleven twee eigen speltakken en werden niet samengevoegd tot Esta’s. Deze situatie is tot op heden zo. Wat wel veranderde was dat Scouting Malden de katholieke signatuur losliet. Evenals Scouting Nederland heeft Scouting Malden zich niet aan een geloofsovertuiging verbonden, maar wil open staan, respect tonen en ruimte bieden voor ieders persoonlijke overtuiging.

Scroll naar boven