Tijdlijn

Pivo’s

Van recentere datum is de jongerenspeltak, Pivo’ s, waarin jongeren tussen de 18e en 23e jaar het scoutingspel kunnen beleven en sinds 2005 de Plusscouts (leden van 23+). Op dit moment staan er 102 leden bij Scouting Malden ingeschreven. Iedere vrijdagavond en zaterdag staan een twintigtal stafleden klaar om een gezellig samenzijn met de Bevers, […]

Pivo’s Meer lezen »

Groeien

In de tussentijd was ook het ledenaantal aanzienlijk gegroeid. Waren er in 1985 nog maar 54 leden, in 1992 had zich dat al verdubbeld. Ook was de groep uitgebreid met de bevers, de speltak voor jongens en meisjes van 5 tot en met 6 jaar. De exacte datum hiervoor is niet teruggevonden, maar in “De

Groeien Meer lezen »

Nieuw clubgebouw

Toen de fusie tussen de beide groepen eenmaal een feit was, kwam ook de wens van een eigen clubgebouw naar voren. Tot die tijd zaten de meisjes in het Honk en de jongens in de Veldschuur, maar geen van beide lokaties was echt ideaal. In het eerste nummer van “De grote Loef’ staat al een

Nieuw clubgebouw Meer lezen »

Fusering van 2 groepen

Een korte periode hebben Geneviève de Gaillard en Scouting Malden naast elkaar bestaan. In het eerste nummer van “De Grote Loef’, het groepsblad dat beide groepen in december 1986 uitbrachten, wordt vermeld dat de beide groepen samen een stichting hebben opgericht die de financiele en materiele zaken van de groep behartigt. Na deze financiële fusie volgde

Fusering van 2 groepen Meer lezen »

Scouting Nederland

Eind jaren 60, begin 70-er jaren werd de wens om de vier scoutingorganisaties onder een noemer samen te brengen sterker. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Scouting Nederland op 6 januari 1973 en zo maakte Geneviève de Gaillard de overgang van NGB naar Scouting Nederland.

Scouting Nederland Meer lezen »

Onderdak

De wekelijkse opkomsten vonden in de beginperiode plaats in een zaal van het “Hof van Holland” een café aan de Rijksweg gelegen. Later werden de opkomsten gehouden in het “Wybertje”. Dit houten gebouw, eerst gelegen aan de Raadhuisstraat en na een verplaatsing aan de Kerkweg, was onder meer voor activiteiten voor de Maldense jeugd op voorspraak

Onderdak Meer lezen »

Eerste Maldense groep

Tot 1962 was er geen scouting in Malden actief. Waarom tot die tijd toe hier geen scoutinggroep was ontstaan is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met een bloeiende bestaande jongerenbeweging (K.PJ.)? Of daarbinnen ook meisjes actief waren is onduidelijk. Maar dat er onder leiding van Marianne Dado en Ria Romme een gidsengroep opgericht

Eerste Maldense groep Meer lezen »

Scroll naar boven